VSTUP     AKTUALITY     DISKUSE     VÝSLEDKY     KALENDÁŘ     PROPOZICE     PŘIHLÁŠKY     POKYNY     FOTO     ARCHIV  
  ZAČÁTEČNÍCI:     AKTUALITY     DISKUSE     KALENDÁŘ     PROPOZICE     UČEBNICE     POKYNY  

obsah aktualit:  23.06.2014 01:24   Rallye Šmidl 2014 - 3.ročník
Dovolte mi, abych Vás seznámil s letošním průběhem amatérské AOS pro začátečníky Rallye Šmídl 2014 – 3.ročník a to prostřednictvím dvou tiskových zpráv, které obletěly region. Vzhledem k obšírnosti textu jsem si toto hodnocení ponechal až na toto období, kdy začíná tzv. okurková sezóna, aby jste měli co číst, když už budou všechny mistráky a soutěže dobojovány v poslední internetové etapě..

K hodnocení kolegyněk z organizačního týmu jen dodán několik doplňků.
V kategorii Hobby (náročnější ITI) se na bedně umístili jen posádky, které byly složeny výhradně z tzv. „bardů“, kteří tratě AOS projížděli již před více než 25 léty (spíše ale 30 roky) v tehdejším federální systému BOAS. Možná některým z Vás jejich jména nebudou zcela tak neznámá, naopak někteří si Vás, nyní již zkušenější, ještě pamatují jako začínající zajíce. Všechny tři takovéto posádky si krásně zavzpomínaly na „zlaté časy“ federálu a jejich veselá očka byla velkou odměnou pro pořadatele, že se podařilo zopakovat po létech něco, na co se jen tak z dřívějška nezapomíná. A v cíli – potěšením pro oba stavitele tratě - byly povzdechy „Vy jste nám dali“ a napětí, jak to dopadlo.

Vzhledem k tomuto pěknému setkání po létech, by chtěli pořadatelé otevřít příští rok třetí kategorii pro pamětníky s tím, že pokud by výkonný výbor svazu AOS uznal za vhodné, mohla by se tato kategorie jet jako současně Shell Cup, takže něco jako prolnutí napříč generacemi. Dalším důvodem je také oddělení těch, co to již někdy jeli, od ostatních, kteří jsou úplnými amatéry a na Rallye Šmídl tzv. „očuchávají“ tento sport. Snad by neměla vadit skutečnost, že soutěž svým průběhem připomíná styl „Podřipského prasátka“ v kombinaci se soutěží dle řádů. Snahou je však udržet obtížnost max. Shellu, pro kategorii Family udělat ještě jednodušší ITI.
Poprvé byla akce dvoudenní a měla by se stát výrazným příspěvkem k propagaci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. I z toho důvodu bude 4.ročník pořádán dle předpokladů v druhé polovině dubna roku 2015.
A pokud by někdo chtěl nasát atmosféru z letošního ročníku, tak ať zavítá na http://www.smidl.cz/cs/3-rocnik-rallye-smidl-uspesne-zakoncen , kde najde stovky fotografií.


ÚSPĚŠNÝ 3. ROČNÍK RALLYE ŠMÍDL
Poslední dubnový víkend se uskutečnil 3. ročník Rallye Šmídl, pořádaný Střediskem volného času, ANIMO, Žamberk společně s generálním partnerem firmou Šmídl, s.r.o. a městem Žamberk.
Myšlenka pořádat akci, která by byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu, a zároveň by se při ní mohly pobavit rodiny s dětmi, vznikla při otevření dopravního hřiště v Žamberku. Shodly se na ní ředitelka SVČ, ANIMO, Žamberk Alena Němcová a zástupce sponzorů, jednatelka firmy Šmídl, s.r.o. Martina Šmídlová. Na startu loňského ročníku se objevilo 24 posádek. V letošním roce už jich bylo přihlášeno 51. Nakonec startovalo 43 aut, z nichž 29 v kategorii Hobby, která je určena pro automobilové nadšence, a 14 v kategorii Family, ta je především pro pobavení rodin s dětmi. I přes to se Rallye Šmídl stává druhou největší automobilovou orientační soutěží v České republice. Moderování Rallye se chopil Standa Berkovec, který se se svým „parťákem“ zapojil i do závodu jako takového. Celou akci pak doplňoval nový maskot Šmídlman.

V sobotu 26. dubna čekal závodníky již tradiční sraz ve Školní jídelně Žamberk na nám. Gen. Knopa, v níž proběhlo uvítání z úst Aleny Němcové, Martiny Šmídlové a 2. místostarostky města Žamberka Jiřiny Jirešové, dále vyplnění dopravních testů a rozprava s Ing. Vladimírem Fabiánem, při níž mezi účastníky zavládla značná nejistota, neboť někteří zřejmě netušili, co je čeká… Následovalo už jen nalepení startovních čísel, nahlédnutí do itinerářů a samotný start, kterého se opět chopila Martina Šmídlová, jakožto ředitelka závodu.
Některé posádky sice startovaly s jistými pochybnostmi, ty se ale s přibývajícími kilometry vytratily a pevně věřím, že závodníci svého přihlášení do soutěže nelitovali a soutěž si náležitě užili.

Letošní Rallye Šmídl byla zaměřena nejen na dopravní, ale i přírodní tematiku a tudíž se není čemu divit, že posádky při svých cestách plnily nejrůznější přírodovědné úkoly, které se samozřejmě bodovaly a jejichž výsledky se odrazily také v celkovém hodnocení. V průběhu závodu se tak posádky prošly po Arboretu Žampach, které je provozováno Domovem pod hradem Žampach, a navštívily Psí útulek Žamberk. Na trase potkala závodníky také tajná kontrola ze strany Městské policie. Pro řidiče byla připravena jízda zručnosti a její zajímavá verze čekala i na dětské účastníky a spolujezdce.

Konec závodu byl v areálu firmy Šmídl, s.r.o., kde byl již od 14:00 hodin připraven doprovodný program nejen pro závodníky, ale i širokou veřejnost. V nabídce byla možnost projet se na elektrokolech a elektroskútrech, shlédnout představení tančících psů, stepařky, Break dance, orientálních a španělských tanců a simulaci dopravní nehody se zásahem hasičů a policie. Pro malé i velké byla připravena řada stanovišť, např. stánek Českého červeného kříže, poznávání přírody s Lesy ČR, dětská nemocnice Albertina Žamberk, malování na obličej, barevné účesy od Jany Kumpoštové, jízda kamionem, „výstava“ zvířat, poradna Jana Bajgara „Jak jezdit hospodárně“ nebo řádění v pěně, kterou připravili hasiči. K zakoupení byly magnety a výšivky s logem firmy nebo sladké zákusky a perníky napečené speciálně pro tuto příležitost, společně s širokým spektrem dalšího občerstvení. Vítězům jednotlivých kategorií patřily nádherné putovní poháry, ale díky zajímavým a hodnotným cenám nepřišly zkrátka ani ostatní posádky.

Odpoledne neděle 27. dubna pak patřilo dětskému dopravnímu hřišti, kde byla pro děti připravena řada soutěžních úkolů s dopravní tematikou, za jejichž splnění získaly volné vstupenky pro celou rodinu na film Turbo, který se pro ně promítal v 17:00 hodin v Divišově divadle. Ke shlédnutí byla připravena ukázka skateboardingu a k poučení stánek Besip a Českého červeného kříže. Děti si mimo jiné ověřily znalost dopravních situací a značek, jízdu na dětském dopravním hřišti, chování chodce v silničním provozu nebo chůzi s opileckými brýlemi. Akce se zúčastnilo 55 dětí a vysoutěženo bylo 120 vstupenek.
Finanční výtěžek z celé akce bude použit na podporu Nadace Truck Help (zajišťující pomoc rodinám řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali oběťmi dopravních nehod při výkonu svého povolání) a na nákup sanitního vozu pro Albertinum Žamberk.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se 3. ročníku Rallye Šmídl zúčastnili. Ať jako soutěžící, závodníci nebo hosté, především však organizačnímu týmu, jehož jádru (převážně stavitelům tratě a hlavním organizátorům) patří můj veliký obdiv.
autorka: Brůnová Petra, Bc. | dne 16.05.2014


Rallye Šmídl podpoří Truck Help a Albertinum
Žamberk /Ohlédnutí/ – Na start třetího ročníku amatérské automobilové orientační soutěže Rallye Šmídl bylo přihlášeno více než 50 posádek. Nakonec ale odstartovalo posádek „jen" 43. Díky tomuto počtu se Rallye Šmídl stala 2. největším závodem automobilových orientačních soutěží v České republice.

V den závodu vládla velká nervozita, neboť někteří účastníci vůbec netušili, co je čeká, a po rozpravě, kde byla vysvětlena základní pravidla, panika vystoupala. Na chatě Habřinka v Českých Libchavách proběhla jízda zručnosti a oběd. Protože i letos byly vyhlášeny dvě kategorie – family a hobby, na cestě byla připravena řada stanovišť i pro děti. Zastávka byla i v arboretu, což je část zámeckého parku a chráněná památka, která je součástí Domova pod hradem Žampach. Tato nezisková organizace se stará o osoby s mentálním a tělesným postižením. Jednu závodní posádku tvořili právě klienti domova a jejich ošetřovatelky.
Další zastávkou byl psí útulek v Žamberku. Druhá etapa byla zakončena ve firmě Šmídl, kde bylo připraveno občerstvení a bohatý doprovodný program: jízda na elektrokolech, výstava zajímavých zvířat (hadi, varan, chameleon, atd.), simulace dopravní nehody včetně zásahu hasičů a policie. Děti měly možnost skotačit v hasičské pěně, což pro ně byl velký zážitek, menší však pro maminky… Děti byly nakonec mokré jak myši, ale velmi spokojené.

Také ceny byly letos opět zajímavé: sportovní náčiní, hodinky, tablet a krásné putovní poháry.
Finanční výtěžek získaný v rámci této akce bude využit na podporu dvou organizací: Truck Help a Albertinum Žamberk.

Výsledky:

Hobby:
1. Libor Hlava – Miloš Hlava 1861 b
2. Vladimír Žlábek – Jindřich Novotný 2096 b
3. Stanislav Štepánek – Jiří Rozprým 2437 b

Family:
1. Radek Jedlička – Radka Jedličková 1376 b
2. Lukáš Kubela – Kristýna Dubnická 1828 b
3. Ivana Prachařová – Zdeněk Chrástecký 1992 b

Jízda zručnosti:
1. Libor Hlava – Miloš Hlava

Nejlepší ženská posádka
Jitka Kašková – Marcela Vodáková

autorka: Hana Hlavová – Šmídl s.r.o.
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: VláďaF   
  18.05.2014 20:47   Pohled z bedny. - (Shell cup - Ekser 2014)
Pohled z bedny – 3. a 4. kolo české části SHELL CUPu Liberec – ESKER 2014

Očekával jsem, že to bude nejtěžší část soutěže až někdy dojde k tomu, že vyhrajeme. Ale díky tomu, že autoři slíbili, že podrobný a pěkně vypracovaný popis průjezdu všech etap z obou kol vyvěsí na stránky, máme situaci zjednodušenou. Stačí už jen splnit „milou povinnost, napsat o tom, jak jsme viděli tuto soutěž právě svýma očima“.
Takže hned na úvod musím říct, že při příjezdu jsme byli potěšeni kulturním zázemím a to nejen proto, že bylo v Domě kultury. Restaurace „Žito“ byla příjemná (a čistý záchody, to mám rád ), menu pro nás připravené obsahovalo kromě avizovaného oběda a večeře i snídani, což při dvou kolech bylo více než vhodné.
Písemná rozprava předaná při prezentaci (správně by ale asi mělo být při „prezenci“) byla srozumitelná a vtipná. Překvapením bylo, že Shell neplatil startovné. Při zahajovací rozpravě jsme byli upozorněni na pár potřebných detailů, které se v průběhu ukázaly velice užitečné. Obzvláště ten detail, že je-li kóta umístněna na nadjezdu, platí i pro podjezd. Ale o tom až později.
Vlastní jízda byla ve všech etapách zhruba stejně náročná. Ne moc těžká, ale také ne příliš lehká, aby se při ní nedaly nadělat chyby. ITI byly přehledné, vždy jen jedna podmínka nebo jeden vložák, v jednom případě obojí. V ojedinělých případech sice byly nepřesně vykresleny tvary v šipkáčích (přesně si vybavuji tvar těsně před prvním průjezdem kótou 103 v první etapě a tvar světelné křižovatky u Kauflandu ve druhé etapě, který je navíc v první etapě vykreslen dobře), ale pro nás to znamenalo jen cca 2 km a otáčení na louce navíc, než jsme se rozhodli pro další směr cesty. Mapy byly sice jen na zmenšeném formátu A4, ale pro jízdu s dobrými brýlemi to postačilo a alespoň při jízdě nebyly „všude“.
V první etapě prvního kola jsme jedinou SPK vynechali kvůli chybnému nájezdu na SM. Jediný opravdu krizový moment kola nastal ve chvíli mapové jízdy z kóty 107 do kóty 106 s příjezdem od JZ. Vizuálně dle ZM a teď i přesným měřením byla nejkratší cesta přes kótu 208, za ní doprava a objet trojúhelníček pod 106. Za 208 však byla slepá (o kus dál zřejmě od 106 jednosměrka), žádná otočka, takže přes 200. Jaké však nastalo zděšení, když pod i nad 106 byla reálně samá slepá i když to na ZM nebylo patrné a my se po marném hledání otočky poblíž museli vydat na JZ k malému trojúhelníčku (který tam v reálu ani nebyl). Výsledně jsme sice měli průjezdy správně, ale navíc asi 3 km oproti předpokládanému průjezdu dle autorů a dobrou čtvrthodinku. Po diskuzi v cíli jsme se s ostatními shelláky shodli, že jsme tam problémy měli všichni stejné.
JZ proběhly podle očekávání, v rámci možností našeho většího auta a schopností.
Druhá etapa proběhla v pohodě až na zmíněný tvar světelné křižovatky (dojezd až na kruháč při hledání správného tvaru). Jedinou SPK jsme prošvihli kvůli nerespektování poznámky k řešení: Vlevo je „co nejvíc vlevo“. Někteří z kolegů pak ukončili vložák už ve chvíli příjezdu na „světelnou“ a ne až po výjezdu. Vlasta to chtěl udělat stejně, ale přesvědčil jsem ho.
Třetí etapa taky dobrá, chvilka diskuze, zda můžeme jet po trase budoucí SM, když na ní přijíždíme a pak zase jedna chyba na detailu kóty 408. Zaměnili jsme dolní část vykreslených komunikací za značku slepé ulice (jak jsme zvyklí ze šipkáčů) a bylo vymalováno. Shodou okolností se totéž v hlavách přihodilo i všem ostatním soupeřům, takže pohoda.
Ve čtvrté etapě jsme sice měli druhý nejhorší čas, ale zase čistý průjezd. Vlasta mi jen nechtěl jet po komunikaci, která vypadala jako chodník (výjezd z 502 na ZSZ), ale jinudy to nešlo. V závěru přišla krásná finta na SM3D. Zde se uplatnilo výše uvedené pravidlo o kótě na nadjezdu a podjezdu. (Viz body M/7 a M/8 z „řádů“, jak jsem si teď přečetl.) Slepá mapa se díky tomu na nadjezdu opustila a po objetí jsme na ni v podjezdu opět najeli. Stálo nás to sice chvilku času než jsme na to přišli, i díky tomu že SM byla v jiném měřítku. A taky proto, že při druhém pokusu při jízdě po nadjezdu komunikace dole nebyla kvůli stromům vůbec vidět. Ale zkusili jsme tam jet a vyplatilo se to. A teprve při diskuzi po dojezdu jsem dodatečně pochopil význam názvu „3D“.

Celkově jsme si celou soutěž opravdu užili. Původně jsme měli obavy z celodenního ježdění po městě, které navíc vůbec neznáme, ale skutečnost byla perfektní. Odpadly dlouhé přejezdy z obce do obce, na 4 etapy najeto jen 70 km i s blouděním, prostě paráda. Příště přijedeme určitě zase.

Díky autorům i všem pořadatelům, samozřejmě i za „vymazlené“ ceny.

Za posádku st. č. 102
Žurek T.
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Žurek Tomáš   
  15.05.2014 07:05   Pohled z bedny. – 2. kolo Shell cup Horní Branná
Dobrý den, 7. Ročník Shell cupu pořádaného v Horní Branné a celkově asi našeho pátého jsme se konečně dočkali a zvítězili. Zkušenosti sbíráme pouze zde jednou za rok, kde pravidelně soutěžíme s přáteli a s dalšími účastníky z Shellu . Jednou jsem se zúčastnil jako řidič zimní Hrubé Skály s tátou, ale to pro mě jako pro navigátora zas takové zkušenosti nebyly spíš jen ohledně toho, jak to probíhá na větších závodech.

Příprava probíhala pouze v přečtení řádů pro začátečníky a nahlédnutí do předchozího ročníku, kde jsem si akorát tak zjistil, že příprava je pro mě téměř nemožná bez vyzkoušení reálné jízdy. Ráno už jsme se sešli na místě konání a čekali na ostatní, kde nám budou připomenuta pravidla. Po vyložení pravidel už jsme se všichni přesunuli na jízdu zručnosti. Na zručku jsem se snažil nastoupit co nejpozději, abych trochu okouknul konkurenci a hlavně kdyby to nevyšlo, aby nikdo neviděl tu ostudu. Protože s tímto autem jezdím pouze jednou za rok jízdu zručnosti. Naštěstí vše proběhlo nad očekávání dobře a poprvé jsem ani jednou nechyboval a s druhým nejrychlejším časem jsem nakonec dokázal porazit i nejrychlejšího pana Holmana, který chyboval na zadním dorazu.

První etapa startovala v Horní Branné a můžeme říct, že zde jsme byli 100% a že i ,na jistá pochybení jsme byli schopni brzo reagovat a chybu napravit a do cíle v Bělé jsme dojeli s minutovou rezervou. V cíli jsme se dozvěděli ,že zde byla tajná na pásy a na blinkry, hurá, taky za nula. Největší problém posádek v první etapě byl asi ve vloženém itineráři: V Tampli před železničním přejezdem je pomníček Miloslava Řeháka a Václava Marka, kteří se na sklonku 2. světové války pokusili zastavit Na Prklíně německou kolonu. Do kolonky napiš, kolik bylo staršímu z nich. Fígl byl v tom, že jeden se narodil 1920 a druhý 1919, ale věkově byly oba stejně staří a tak kdo si nepřečetl měsíc narození, chyboval.

Druhá etapa startovala z Bělé a končila opět v Horní Branné v zámecké. Etapa v našem podání opět nebyla zlá, nebrali jsme jen jeden plech a tedy za 100. U nás šlo jistě o nezkušenost s mapovou fintou a tudíž vyhodnocení nejkratší cesty. Druhá etapa jistě byla těžší a zdržení bylo mnohem větší než v první, ale nakonec jsme opět do cíle dojeli s minutovým předstihem a tedy bez trestných bodů (předčasný příjezd byl povolen). V cíli už jsme jen čekali na výsledky radaru, který jsme měli také za nula bodů a tak se ziskem 176 trestných bodů jsme spokojeni, i když v cíli mě mrzela ta jedna chyba, která pramenila z nezkušenosti a těším se na příště Míra ml.

..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Mirek Paulů ml.