JÍZDNÍ VÝKAZ      1 etapa      VZOR
B - RJO MSR 6. kolo A-E
O1   ✔
E8   ✔
B8   ✔
Q2   ✔
C4   ✔
J9   ✔
G6   ✔
X4   ✔
N3   ✔
B8   ✔
Q2   ✔
C4   ✔
Y7   ✔
A3   ✔
A3   ✔
E2   ✔
F7   ✔
C7   ✔
G4   ✔
N8   ✔
7♟   ✔
L3   ✔
N4   ✔
L3   ✔
12♟   ✔
Y6   ✔
A1   ✔
F9   ✔
5♟   ✔
P9   ✔


 ZPĚT