JÍZDNÍ VÝKAZ      2 etapa      VZOR
B - RJO MSR 6. kolo A-E
R1   ✔
V9   ✔
R2   ✔
R1   ✔
E6   ✔
B2   ✔
G5   ✔
S2   ✔
K8   ✔
G5   ✔
O8   ✔
G5   ✔
K5   ✔
L6   ✔
J2   ✔
O3   ✔
X1   ✔
7♟   ✔
Z2   ✔
U3   ✔
U6   ✔
U6   ✔
D5   ✔
11♟   ✔
D5   ✔
J6   ✔
I6   ✔
J9   ✔
C3   ✔
P5   ✔
C3   ✔
Y7   ✔
J9   ✔


 ZPĚT