VSTUP     AKTUALITY     DISKUSE     VÝSLEDKY     KALENDÁŘ     PROPOZICE     PŘIHLÁŠKY     POKYNY     FOTO     ARCHIV  
  ZAČÁTEČNÍCI:     AKTUALITY     DISKUSE     VÝSLEDKY     KALENDÁŘ     PROPOZICE     UČEBNICE     POKYNY  
  Mistrovství ČR celkem       1.kolo     2.kolo     3.kolo     4.kolo     5.kolo     6.kolo     7.kolo     8.kolo  
  Mistr volantu celkem         1.kolo     2.kolo     3.kolo     4.kolo     5.kolo     6.kolo     7.kolo     8.kolo  
  Český pohár celkem          1.kolo     2.kolo     3.kolo     4.kolo     5.kolo     6.kolo     7.kolo  
  Moravský pohár celkem    1.kolo     2.kolo     3.kolo     4.kolo     5.kolo     6.kolo     7.kolo  
       Ostatní soutěže :          Chlumecké smyky     Stř. Povltavím OPEN     Jarní Pohár BESIPu     Dle pravidel     CEC 1     CEC 2     Prahou 4  
  Prasátko     Pohár AČR v JZ   vypočet soutěže

POČET ZAPOČÍTÁVANÝCH NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ : 6


VÝSLEDKY MORAVSKÉHO POHÁRU 2017

poř. st.č. posádka                          celkem 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. ko nejlepších 6
1 1 Čejka - Dvorský 168 9 7 5 2 2 1 1 0 0 0   1,1,2,2,5,7,
2 7 Černý - Mašek 163 3 4 6 5 3 5 3 0 0 0   3,3,3,4,5,5,
3 59 Magdolen - Magdolen 148 6 6 10 6 7 3 0 0 0 0   3,6,6,6,7,10,
4 73 Klasová - Klasa 134 2 1 0 0 5 7 6 0 0 0   1,2,5,6,7,0,
5 51 Tinák - Búci 122 10 8 16 15 9 6 0 0 0 0   6,8,9,10,15,16,
6 53 Kluk - Kluk 119 14 15 12 17 1 8 0 0 0 0   1,8,12,14,15,17,
7 58 Prášil - Šodková 111 1 2 0 3 0 0 7 0 0 0   1,2,3,7,0,0,
8 14 Modálek - Modálková 111 7 10 13 10 0 0 4 0 0 0   4,7,10,10,13,0,
9 4 Kubíček - Kubíčková 103 0 0 2 13 4 2 0 0 0 0   2,2,4,13,0,0,
10 63 Tomas - Klasa 101 16 14 17 16 12 10 0 0 0 0   10,12,14,16,16,17,
11 62 Krzewski - Krzewski 96 0 0 7 11 6 4 0 0 0 0   4,6,7,11,0,0,
12 70 Holman - Schindler 96 4 9 0 7 0 0 8 0 0 0   4,7,8,9,0,0,
13 5 Paulů - Paulů 86 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0   1,2,4,0,0,0,
14 16 Křivánek - Vaněk 79 0 0 8 1 0 0 5 0 0 0   1,5,8,0,0,0,
15 72 Rusiňák - Rusiňák 78 12 5 11 18 0 0 0 0 0 0   5,11,12,18,0,0,
16 60 Paňka - Czmielewski 77 13 11 9 14 0 0 0 0 0 0   9,11,13,14,0,0,
17 56 Klos - Čala 69 8 12 4 0 0 0 0 0 0 0   4,8,12,0,0,0,
18 65 Radomski - Sokolowski 62 0 0 19 21 10 12 0 0 0 0   10,12,19,21,0,0,
19 61 Hajduk - Brzoska 50 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0   3,9,0,0,0,0,
20 54 Drobíková - Drobík 48 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3,11,0,0,0,0,
21 67 Lutek - Wojtkowiak 45 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0   8,9,0,0,0,0,
22 55 Šodková - Šodková 44 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0   5,13,0,0,0,0,
23 8 Mrštík - Klenák 39 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0   8,15,0,0,0,0,
24 68 Hyrja - Hyrja 38 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0   11,13,0,0,0,0,
25 17 Morel - Morel 36 0 0 14 12 0 0 0 0 0 0   12,14,0,0,0,0,
26 64 Giurisici - Giurisici 25 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0   18,19,0,0,0,0,
27 111 Klár - Bidlová 22 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0   20,20,0,0,0,0,
28 66 Křivánek - Křivánková 20 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0   11,0,0,0,0,0,

VÝSLEDKY MALÉHO MORAVSKÉHO POHÁRU 2017


POČET ZAPOČÍTÁVANÝCH NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ : 6
poř. st.č. posádka                          celkem 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. ko nejlepších 6
1 59 Magdolen - Magdolen 167 4 4 5 1 4 1 0 0 0 0   1,1,4,4,4,5,
2 51 Tinák - Búci 152 6 5 8 6 6 3 0 0 0 0   3,5,6,6,6,8,
3 73 Klasová - Klasa 146 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0   1,1,1,2,4,0,
4 53 Kluk - Kluk 144 10 11 7 8 1 5 0 0 0 0   1,5,7,8,10,11,
5 63 Tomas - Klasa 137 7 10 9 7 9 7 0 0 0 0   7,7,7,9,9,10,
6 62 Krzewski - Krzewski 112 0 0 3 4 3 2 0 0 0 0   2,3,3,4,0,0,
7 70 Holman - Schindler 111 2 6 0 2 0 0 3 0 0 0   2,2,3,6,0,0,
8 60 Paňka - Czmielewski 99 9 7 4 5 0 0 0 0 0 0   4,5,7,9,0,0,
9 72 Rusiňák - Rusiňák 98 8 3 6 9 0 0 0 0 0 0   3,6,8,9,0,0,
10 65 Radomski - Sokolowski 88 0 0 10 10 7 9 0 0 0 0   7,9,10,10,0,0,
11 56 Klos - Čala 78 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0   2,5,8,0,0,0,
12 61 Hajduk - Brzoska 58 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0   1,3,0,0,0,0,
13 54 Drobíková - Drobík 53 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2,7,0,0,0,0,
14 67 Lutek - Wojtkowiak 51 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0   5,6,0,0,0,0,
15 55 Šodková - Šodková 50 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0   3,9,0,0,0,0,
16 68 Hyrja - Hyrja 44 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0   8,10,0,0,0,0,
17 64 Giurisici - Giurisici 39 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0   11,12,0,0,0,0,
18 111 Klár - Bidlová 39 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0   11,12,0,0,0,0,
19 66 Křivánek - Křivánková 23 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8,0,0,0,0,0,


_________________________________________________________________________________________________________________________