Pořadí SPK zapisuj písmeny bez mezer, čárek, pomlček atd.          

   Vlož. iti.: Po prvém přejetí každého mostu jeď az. 270 ! (Na kruhovém objezdu uvažuj jen azimut na výjezdu)  Přejetím se stává most mapovým!
   Upřesnění: Jízda po kruhovém objezdu se pro potřeby reálné jízdy považuje za jízdu po hlavní silnici.