2. etapa ZIMA 2019 - nápověda č. 4 :

Z Čk plánuju průjezd do 300, kde je ten mapový tvar. Za dejkou odjedu *C* 2x doprava a potkám vložák. Musím tedy doprava na sever. A pak doleva k hornímu kruháku. Přehodnotím a mapový kříž je hned západně za kruhákem. Projedu kruhák *L* rovně, ale na kříži zjistím, že jsem na mostě a nemůžu odbočit vpravo. Pokračuju na západ a hledám nejbližší kříž. Ten je na jihu (ale tady nesplním výjezd) nebo na západě. Na tom západním si splním výjezd *O* a vymýšlím cestu na tvar.

Všimnu si otočeného severu, tak plánuju cestu na trojúhelníček u ČK. Při plánování zohledním přetahovací šipku a je tak jasné, že do tvaru musím přijet od J. Nejkratší cesta z kruháku je hned prvním výjezdem pak vlevo a přes kótu 200. Hned na prvním kříži mne vložák „vyhodí“ vlevo (ale chtěl jsem tam) *K*, kříž je na mostě, tak bublinou dojedu do 200. Vložák mne posílá doprava (opět jsem chtěl) *B*. Na STOP jedu vlevo a po chvíli bych si na trojúhelníku L,L splnil výjezd. Vložák, mne přinutí jet rovně, a pak L ,*C* a vpravo mi plní ten výjezd.

Nyní plánuji cestu do 200. Nejkratší je to vlevo v 300. Do 300 ale nedojedu, vložák mne vyhodí opět na S (jezdím vždy) a další zase na horní kruhák. Plánuji cestu přes středový kruhák vpravo (díky kruháku je to z tvaru kratší) a přes most do 200 od Z. Projedu tedy horní kruhák *L* rovně, ale na kříži zjistím, že jsem na mostě a nemůžu odbočit vlevo. Pokračuju na západ, zde vlevo *N* a rovně a bez „zastávky“ *K* dojedu do 200. Vložák mne hodí vpravo *B* a uvědomím si, že jsem nebyl v kótě. Nejkratší cesta do 200 je otočka na trojúhelníku u ČK. Ze STOPky odjedu vlevo. Vložák, mne přinutí jet rovně, takže L do *C* a L, P a vracím se na jih směr 200. Vložák, tak musím vpravo a konečně jsem přes *A* ve 200.

Do 300 to vypadá jednoduše. Odjíždím vpravo *G* a opravdu jsem ve 300.

Ze 300 do 200 si naplánuju cestu přes 100 a přes střední kruhák (v protisměru). Odjedu tedy vlevo, vložákem doprava a na kruháku chci vlevo. To nejde, tak ho objedu *U* a třetím výjezdem dojedu na kříž. Vložák mne žene doleva (to jsem chtěl). Rychle přehodnotím, ale pokračuju stejnou trasou. Za chvíli ale opět nejde seskočit z mostu tak bublinou *K* dojedu do 200. Jenže vložák mi říká, že ve 200 nejsem a musím doprava *B*. Nejkratší cesta do 200 je kupodivu zase otočka na trojúhelníku u ČK. Ze STOPky odjedu vlevo. Vložák, mne přinutí jet rovně, pak L, *C* a L, P a vracím se do 200. Vložák , tak musím vpravo *A* a konečně jsem ve 200. Odjedu vpravo po šipce.

Reálně na *G* STOP, zde vpravo. Vložák a jedu vlevo, další vložák a zase vlevo. Stojím na kruháku. Jednoznačný vjezd *L* a stojím u prvního výjezdu, pak u druhého a třetím vjedu reálně do mapové „protisměrky“ *Z*. Skončím zase na kruháku a nyní počítám mapové výjezdy, třetí je na SV (protože ten na JV je mapový jednoznačný tak se nepočítá) *L*. Opouštím kruhák a jsem ve třetí části *T*.

Dokreslím si detail kóty 100 a hledám nejbližší kříž. Je na Z od kruháku, ale ten musím objet doprava *L*. Přesto je to nejblíže na tento kříž. Projedu kruhák, ale na kříži zjistím, že jsem na mostě a nemůžu odbočit vpravo. Pokračuju na západ a hledám nejbližší kříž. Ten je na jihu (ale tady nesplním výjezd) nebo na západě. Na tom západním si splním výjezd *O* a vymýšlím cestu do 200.

Ze středního kruháku je to nejkratší přes dokreslený detail 100. Projedu kruhák rovně a ve 100 se dám vpravo. Odbočka má zákaz/závoru/nejde to, tak pokračuji až na *R* křižovatku tvaru Y. Zde vložák vpravo. Na kříži někdo od minulé etapy ukradl značku, tak mohu odjet vpravo a bez zastavení *K* dojíždím do 200. Bohužel vložák mne přes ni přehodí vpravo *B*, Nejkratší cesta do 200 je kupodivu zase otočka na trojúhelníku u ČK. I když je u 100 nově detail, ale ten má z mého směru přetahovačku, takže opravdu zase spodem přes *C* a *A*. Jsem ve 200.

Nejkratší cesta do časovky je přes detail 100. Odjedu tedy vlevo *J*, po cestě 2x přehodnotím (1. Není kříž ale most, 2. Není cesta z detailu), ale nakonec dojedu na dejku Z od středového kruháku. Nejkratší cesta je přes 100 a 300. Za 300 opět vložák, tak na S a pak Z až na horní kruhák. Nejkratší je to dokola *L*, odjezd na V, dejka P, pak L a na trojúhelníeku vlevo a do ČK

C L O K B C L N K B C A G U K B C A G L Z L T L O R K B C A J L
ZPĚT