3. etapa ZIMA 2019 - nápověda č. 4 :

Start. První křižovatka dejka, odbočuji vpravo *C* . Pak dvakrát reálně pravá, podruhé to je v kótě 121. Pak mapově podle plánku se musím vrátit na SM1 do kóty 121. Nejkratší přes kruháč *L* zpátky přes 103 a na trojúhelník u startu. Točím se přes *D*. Průjezd slepou mapu SM1 přes kruháč *L*. Na kruháči podmínka v kótě 122 vpravo. Návrat přes základní mapu. Snažíme se točit přes mapovou odbočku v obci AOSOV, odbočka mezi obytné doby ale není reálná. Pokračuji dále přes průjezdku *O* a podjedu reálný podjezd. Proto musím jet vložák. Plním ho až na první odbočce na kruháči - tam musím vlevo a pak po ZM odbočit po mapové šipce v kruháči do kóty 113. Nejkratší návrat na SM1 je v kótě 113 vpravo přes *R*. Je tam ale další podjezd, takže na další křižovatce musím vlevo a bez další průjezdky se vracím do kóty 122 na SM1. Dojedu slepou mapu a nezapomenu si vynést do ZM kótu 122.

Jedu do 103 s mapovým reálným výjezdem na jih a pak do kóty 121 s výjezdem vlevo azimutem 90. Dejka mě tam však pošle vpravo na opačnou stranu. Kótu 126 projedu reálně po hlavní vpravo. Na kruháči je dejka a tak na prvním výjezdu plním vložák vpravo. Jedu přes *P*. Dál reálni přes dvě křižovatky a píšu *S*. Na první stopce vložák rovně do 121, kde konečně udělám azimut 90. Pokračuji mapově na mapový úhel 270, takže hledám odbočení vlevo. Nejbližší vlevo je přímo na první křižovatce na vrcholu rovnoramenného trojúhelníku. Po plánku se točím proti směru a píšu *C*. Udělám vlevo 270 stupňů po plánku.

Do kóty 111 se otočím znovu přes trojúhelník již po plánku 2 a píšu podruhé *C*. Nejkratší cesta vede přes kruháč v „protisměru“. Kratší by to bylo přes 113, ale detail to nedovolí. Na kruháči ale nemohu vlevo, musím tedy na sever přes *P*. Z kóty 111 jedu na sever *M*. Na základní mapě mapový kříž je hned přede mnou a udělám levou. Reálně vpravo a do podjezdu *O*. Kruháč s výjezdem mě dovede mapově do kóty 113.

Jsem ve třetí části a první dejka mě pošle vpravo *R*. Vložák podjezd mě pošle zase vlevo a na kříži musím na sever přes *O* (šipka ve 111). Vložák za podjezdem mi trasu nemění a jedu do kóty 113, kde splním mapový výjezd. Jedu po základní mapě na začátek SM3. V cestě ale mám sudou kótu 126 a musím vpravo *H*. Zase vložák za podjezdem vlevo do *B*. Vjedu na mapovou jednosměrku a musím po základní mapě kolem dokola *E*. Šipka v kótě 103 mě pošle na kruháč. Ale mám tam vynesenou sudou kótu 122. A tak nikoli po kruháči, ale za * L* odbočím vpravo přes *T*. Je tam ale vložák podjezd a tak podruhé přes *L* a podruhé přes *T*. A za SM3 se musím vrátit do 131 ještě jednou přes *D*, aby mě šipka v mapě neposlala na jih.

C L D L O R P S C C P M O R O H B E L T L T D
ZPĚT