Silvestr 2021   výsledek soutěžicího   PanM
čas řešeníTB časPK chybíPK navíccelkem TB
2:07:53 37 2400 660 3097
zpět na aoscz.info
JÍZDNÍ VÝKAZ
U  ✔
X  ✔
H navíc
J navíc
Z  ✔
.chybí S
.chybí E
B  ✔
N navícchybí F
I  ✔
I  ✔
E navíc
S navíc
X navícchybí O
H  ✔
J  ✔
K  ✔
N  ✔
D  ✔
.chybí D
A navícchybí H
P  ✔
P  ✔
X  ✔
.chybí O
Y  ✔
G navíc
O  ✔
A  ✔
O  ✔
L  ✔
.chybí K
.chybí S
C  ✔
S  ✔
.chybí R
L  ✔
K navícchybí F
L  ✔
.chybí B
C  ✔
S  ✔
R  ✔
.chybí E
.chybí E
Z  ✔
.chybí T
.chybí N
M  ✔
.chybí W
.chybí W
.chybí B
H  ✔
A  ✔
H  ✔
.chybí H
G  ✔
H  ✔
.chybí P
J  ✔
.chybí J
V  ✔
T  ✔
T navícchybí G
O  ✔
G  ✔
X navícchybí Z
F  ✔
X  ✔
K  ✔