Silvestr 2021   výsledek soutěžicího   Mirek L.
čas řešeníTB časPK chybíPK navíccelkem TB
1:08:16 0 1900 540 2440
zpět na aoscz.info
JÍZDNÍ VÝKAZ
H navíc
J navíc
U  ✔
X  ✔
.chybí Z
S  ✔
Z navícchybí E
B  ✔
F  ✔
I  ✔
I  ✔
O  ✔
E navíc
H  ✔
J  ✔
K  ✔
N  ✔
D  ✔
D  ✔
H  ✔
P  ✔
.chybí P
.chybí X
O  ✔
Y  ✔
O  ✔
Y navícchybí A
O  ✔
G navíc
L  ✔
K  ✔
S  ✔
.chybí C
.chybí S
.chybí R
L  ✔
.chybí F
L  ✔
.chybí B
.chybí C
K navícchybí S
O navícchybí R
E  ✔
.chybí E
Z  ✔
T  ✔
.chybí N
M  ✔
W  ✔
W  ✔
B  ✔
H  ✔
A  ✔
H  ✔
.chybí H
G  ✔
H  ✔
.chybí P
J  ✔
J  ✔
V  ✔
T  ✔
T navícchybí G
O  ✔
G  ✔
Z  ✔
F  ✔
.chybí X
K  ✔