začínáme s AOS      řády aos      uzavřená diskuze      přihlášky - propozice      výpočetní program      archiv výsledků      archiv jednotlivců      fotogalerie      videogalerie      radary      dopisovatelé      kontakty 
   ARCHÍV:
.
         2023
.
         2022
.
         2021
.
         2020
.
         2019
.
         2018
.
         2017
.
         2016
.
         2015
.
         2014
.
         2013
.
         2012
.
         2011

  7. 4. 2012 0:12   Řády AOS
Vážení přátelé AOS, v nejbližší době by měl Vláďa Dužík zveřejnit změny v Řádech. Nejedná se o Řády úplně nové, ale o změny, úpravy a doplnění Řádů stávajících. Cesta ke konečné verzi byla dost náročná a strastiplná, několik členů výkonného výboru se vyjádřilo tak, že výsledek neodpovídá vynaloženému času a úsilí. Někdy jsem měl pocit, že když se sejde 5 lidí, tak to znamená 6 různých názorů, ale to je prostě realita. Omlouváme se, že upravené Řády spatřují světlo světa až v tuto chvíli, i my jsme si mysleli, že to bude mnohem dříve, dokonce jsme i uvažovali o tom, že už žádné změny nezveřejníme a ponecháme v platnosti Řády stávající, ale myslím, že takto je to lepší a změny jsou rozumné. Prvotním impulsem k práci byl velmi dobře zpracovaný návrh Petra Dvorského, bez kterého by asi žádné změny v Řádech nebyly, za což mu patří velký dík. Při další práci jsme z tohoto návrhu vycházeli a postupně ho doplňovali, více či méně měnili a zase se třeba vraceli k původní verzi. Jednou jsme se osobně všichni až na jednoho člena sešli a rokovali celý den bez oběda až do velmi pozdního odpoledne. Výsledkem je nakonec materiál, který nic radikálně nemění, pouze se snaží zpřesnit a vysvětlit to co bylo nejvíce kritizováno. Jestli se dílo podařilo či nikoliv, ukážete možná hned vy všichni v bohaté diskuzi, nebo spíše až nějaký čas a odjetá soutěž. Veškeré změny jsou ve stávajících Řádech zvýrazněny zeleně, takže nemusíte číst Řády celé, stačí se zaměřit na ta zvýrazněná místa. Abych vám vše ještě ulehčil, tak upozorním na několik změn, které se mně zdají důležité:

- V části 2.1.3 jsme doplnili doporučenou max. jízdní dobu na soutěž, protože občas si někteří pořadatelé pletli AOSky s maratonem.
- Ve 2.2.4 jsou upraveny rozměry ve slalomu a garáži v jízdě zručnosti tak, aby vše odpovídalo současným rozměrům vozidel.
- H vložený iti- vzhledem k tomu, že se běžně používal VI typu „Vjeď do každé jednosměrky“ a neměl oporu v Řádech, tak jsme tento typ VI v Řádech uvedli a „legalizovali“ ho.
- V odst. N+ L jsou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými mapami- originál, kopie a kreslená mapa.
- V M/4-7 je přesně definováno, kdy se přehodnocuje zvolená mapová trasa. Ve staré verzi toto nebylo jednoznačně definováno. Podle nové úpravy se mapová trasa přehodnocuje vždy, když v ní nelze dále pokračovat a také vždy, když je přerušena vloženým itinerářem (i v případě, když tento VI zvolenou trasu nemění)- to je dost podstatná změna!! - V M/4-9 se konstatuje, že veškeré úpravy v mapě (rušení a dokreslování komunikací) platí do konce etapy. V detailu nelze komunikace dokreslovat ani rušit, protože by to odporovalo základnímu pravidlu detailu o tom, že musí obsahovat všechny reálné komunikace.
- V M/6-6 je přesně (alespoň doufám) definováno co znamená „odboč“. Doposud toto řády vůbec neřešily a každý si to vysvětloval jinak. - V M/6-7 lineární itinerář je zpřesněn popis lineárního iti a příklady jsou „zarámovány“ mapově a reálně, což v Řádech chybělo. - Do Řádů přibyl odst. M/6-11 Zásady jízdy mezi částmi, protože byly v minulosti problémy s tím, kde jednotlivé části končí a další začínají a tím nebylo vždy jasné kdy platí podmínky a VI uvedené v určité části. Zde by mělo být jednoznačně definováno, kde jednotlivé části končí a kde začínají další. Toto bylo hodně diskutováno a měněno, tak snad se ty formulace podařily.
- M/7 Body- je zpřesněna formulace, že body jsou označeny jedním písmenem, protože někteří filutové v minulosti by byli schopni bod označit názvem skládajícím se třeba z pěti písmen. Tím pádem už není ČK bod (podle mě ani v minulosti nebyl, i když se to tak jezdilo), ale nemusíte mít obavy- v M/4-4 se píše, že body a ČK nesmím projet mimo pořadí, takže v tomto se nic nemění. Jediná změna je v tom, že už se nebudou moci dělat finty s podmínkami a VI typu „za bodem“, mezi „body“ apod. jeď „něco“ v tom smyslu, že už to nebude platit pro ČK (protože ČK není definována jako bod). Ale o těchto fintách snad ty naše AOSky nejsou. Snad to má i určitou logiku v tom, že v bodě můžu jet třeba P, ale v ČK se mně to nikdy podařit nemůže.
- M/7-2 Platnost vynášených bodů a bodů zadaných v určité části. Doposud tyto body platily pouze do konce příslušné části. To jsme změnili a tuto nelogičnost odstranili, takže vynesené body budou platit od vynesení do konce etapy. Plně to koresponduje s tím, že i dokreslené příp. zrušené komunikace platí také do konce etapy. Toto bylo v minulosti často kritizováno, tak jsme snad vyslyšeli názor většiny. Toto je asi nejpodstatnější změna, která může mít vliv na správný průjezd.

Tak a teď nás můžete ukamenovat. Zároveň bych vás ale všechny chtěl požádat o to, aby jste hlavně používali zdravý rozum a nesnažili se případné nejasnosti zneužívat, ale aby jste se raději snažili nejednoznačnostem vyhýbat. Řády určitě dokonalé nejsou a nikdy nebudou, nenuťte nás však svými různými výmysly a nesmysly, neustále Řády doplňovat a korigovat, ale spíše se sporným výkladům vyhýbat. Díky za pochopení a zároveň díky všem, kteří se na změnách podíleli.

Za výkonný výbor Svazu AOS Zdeněk Klenák
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Klenák Zdeněk   


  5. 3. 2012 18:47   ZIMNÍ HRUBÁ SKÁLA – 25.února
Tak už nám to zase začíná. Na startu Zimní Hrubé Skály se potkaly staré posádky (většina) s těmi provizorními (např. Černý Petr s R.A.Dvorským, Mirek Paulů bez Lady), známé tváře se známými (třeba já s Vláďou Nýdrle) a všichni obdivovali některými jezdci nově nasazenou techniku (Petra Maška v nečerveném superbu, Rambouskové v oplechovaném mopedu). Po nezbytném posilnění a zahájení v Bítouchově u Semil jsme vyrazili na trať tří etap první soutěže nového ročníku Českého poháru, potažmo celé sezóny.
Pořadatelé z AMK Hrubá Skála použijí pro soutěž pokaždé jinou část Českého ráje, tentokráte to bylo okolí Semil. Po zahájení jsme vyjeli do kopců na trať, která podle dvojice SŠ (Starý Špaček) před 14 dny mohla být krásně zimní, ale teď díky vyšším teplotám se jezdilo/brodilo potoky vody a vyjetými kolejemi v roztávajícím sněhu. Naštěstí už nemrzlo, takže se vše takřka bez problémů dalo vyjet i sjet. Itineráře se mi líbily, byly pěkné, přehledné, neskrývající žádné velké záludnosti, mapový podklad byl čitelný a také časy byly zvoleny dobře, přestože v zimních podmínkách je to vždy sázka do loterie. Pár nepřesností a odchylek od Řádů se samozřejmě našlo, ale nebylo to nijak dramatické. Například asi dvakrát tam zaskřípalo přenášení údajů, kdy se údaj (tuším bod) ze slepé mapy přenášel podle Řádů do základní mapy, ale pak byl uveden v průjezdu po plánku, kde jsme ho samozřejmě vynesený neměli. SŠ se také na rozpravě zmínili, že ve třetí etapě již traktor kvůli zlomené radlici nestačil protáhnout všechny komunikace, tak abychom si to projeli podle plánku, který k itineráři přidali, ale s neprotaženými komunikacemi jsme se již předtím setkali na dvou jiných místech v předchozích etapách. Takovéto věci se ale dají zvládnout, zkrátka jsme si v půlmetrové vrstvě sněhu domysleli komunikace a odjeli to jako stolovku, což nám ostatně bylo doporučeno pro ten avizovaný třetí případ.
Takže zkrátka a dobře, bylo to velmi pěkné rozjetí na začátku sezóny, kterého využilo 20 posádek v Poháru a 10 posádek v Shellcupu. 1.kolo ČP vyhráli Boudní, před Mirkem Paulů s neznámým řidičem (omlouvám se, nezjistil jsem si jeho jméno) a před Vlkem s Kopečkem. Shell cup vyhráli Lisá s Polišenským. Milan Vlk
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: MilanVlk   


  29. 2. 2012 18:01   Zajímavý program na výpočet výsledků.
Dlouho jsem nosil v hlavě to, jak zpříjemnit čekání posádek na výsledky a jak zrychlit práci pořadatelů při výpočtu výsledků.
Teď se mi konečně podařilo prográmek dokončit a dávám ho k dispozici všem zájemcům. Bude volně přístupný z našich stránek.
Co je na něm zvláštního ? Určitě to, že se pro zadávání dat používá internet. To umožňuje, aby do výpočetního střediska zadávalo údaje jakékoli množství pověřených pořadatelů najednou. Jeden např. z ČK, druhý z JZ, třetí z radaru atd. V dnešní době, kdy má kdekdo notebook s připojením na internet to již není žádný problém ! Taky ve výpočetním středisku se někdy čekalo ve frontě, na ládování údajů. Tady může být ve středisku připojeno několik počítačů a do každého ládovat jiný prvek.
Program vše průběžně přepočítává a má výstup na zvláštní stránku, kde se postupně zobrazují průběžné výsledky po 1. etapě, po 2. etapě, po 3. etapě a celkové i s prvky. Toto je určitě zajímavá podívaná pro ty, kteří musí čekat na výsledky. Vidí jak stoupají, nebo se naopak propadají v pořadí. Vidí jak na tom byli po jednotlivých etapách atd.
Stačí tam umístit notebook, ještě lépe ho třeba zapojit na velkou obrazovku, či úplně nejlépe propojit s projektorem.
Další výhodou je, že výsledky budou přístupné on-line po celé zeměkouli. (třeba když bude Jirka Kubíček opět pracovně v Brazílii, může se koukat jak si vede jeho dcera třeba v Hlučíně)
Program si může každý vyzkoušet, tím že si vytvoří nějakou fiktivní soutěž a bude tam zadávat nějaké výsledky.
Pokud se pustíte do zkoušení a objevíte nějaký nedostatek nebo chybičku, tak mi to ihned hlaste !
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Duža   


  30. 12. 2011 17:19   p.f. 2012
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Duža   


  31. 12. 2011 14:42   Silvestrovská jízda zručnosti 2011.
Letošní tradiční Silvestrovká jízda zručnosti se jela letos v Hlučíně opravdu na Silvestra. Bohužel po sněhu nebylo letos ani památky. Na startu se sešlo 51 účastníků, kteří na různých místech Hlučína absolvovali 3 jízdy zručnosti. Přeplněná klubovna místního AMK, pak byla svědkem slavnostního vyhlášení výsledků, kde pro každého byla připravena hodnotná cena, která měla přímý vztah s oslavou příchodu nového roku. Od různých láhví alkoholu po sady pyrotechniky na půlnoční ohňostroj.

Pořadí na stupních vítězů:
1. Drobík Zdeněk
2. Seltenreich Roman
3. Čala Robert


Umístění dalších známých tváří AOS:
6. Bureš, 14. Machálek, 18. Pazderka, 21. Zbytovský, 27. Drobíková, 28. Janečka, 30. Dužík.
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Duža