začínáme s AOS      řády aos      uzavřená diskuze      přihlášky - propozice      výpočetní program      archiv výsledků      archiv jednotlivců      fotogalerie      videogalerie      radary      dopisovatelé      kontakty 
   ARCHÍV:
.
         2023
.
         2022
.
         2021
.
         2020
.
         2019
.
         2018
.
         2017
.
         2016
.
         2015
.
         2014
.
         2013
.
         2012
.
         2011

  06.02.2019 19:21   Pokyny pro účastníky Mistrovství ČR v AOS 2019
Výkonný výbor vydal pokyny pro účastníky letošního Mistrovství ČR. Jsou tam drobné odlišnosti od předchozích let. Důležité je dodržet termín přihlášení a taky termín zaplacení licence.

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY MČR 2019
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Duža   


  29.01.2019 15:12   AOS v roce 2019
V měsíci lednu proběhla na našich stránkách anketa o změně systému seriálů AOS pro rok 2019. Na stole byly 2 varianty. Nejzásadnějším rozdílem obou variant bylo zejména to zda sloučit seriály soutěží (pohárových i Shell cupových), který jezdíme zvlášť v Čechách a na Moravě, v seriály celorepublikové (varianta 1), nebo zůstat u původní myšlenky samostatných seriálů na Moravě a v Čechách (varianta 2). V anketě hlasovalo 51 lidí s výsledkem 14:37 ve prospěch varianty 2. Z podrobnějšího průzkumu hlasujících vyplynulo toto:

Z posádek jezdících MČR hlasovalo 21 lidí v poměru 7:14, u čtyřech posádek nehlasoval ani jeden člen posádky.
Z pohárových čísel hlasovalo 17 lidí v poměru 5:12. Posádky s českými čísly hlasovaly v poměru 3:3, moravské posádky v poměru 3:9 (vždy var. 1 ku var. 2).
Z čísel Shell cupu hlasovalo 13 lidí v poměru 2:11. České posádky 1:9, moravské posádky 0:1, neznámé posádky (čísla nejsou v registru) 1:1.

Obě varianty se určitě shodly na tom, že je třeba zjednodušit Shell cupy a důsledně oddělit malé poháry od velkých tak, aby také zde byly jednodušší itineráře. Používáme pracovní název malé a velké poháry, ale můžeme seriály nazvat jinak, zkusme vymyslet lepší názvy. Teď bychom se měli domluvit s pořadateli kde se jaké seriály pojedou. Kalendář je víceméně hotový co do míst soutěží a termínů. Chybí nám „jen“ poslední dvoukolo MČR. Dolaďuje se návrh prováděcích pokynů pro MČR, který bude v nejbližších dnech zveřejněn.

Za komisi AOS Zdeněk Klenák
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Klenák Zdeněk   


  20.01.2019 10:48   ROČENKA AOS
Vážení a milí,

rozhodli jsme se spolu se Zdeňkem Klenákem, že nepřerušíme tradici a opět připravíme ROČENKU AOS i s její přílohou. Žádám vás tedy tímto o vaše příspěvky, které prosím zasílejte na e-mailovou adresu Milda.Vlk@volny.cz do 3.února 2019.

Za všechny čtenáře předem děkuji.

Přeji vám do nového roku vše nejlepší a hodně zdraví.

Milan Vlk

..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: MilanVlk   


  23.12.2018 16:32   Rozhodněme jak budou vypadat AOS v r. 2019
Po debatě na konferenci na družstvech a po dalších příspěvcích z toho vyplývajících se zamýšlíme nad tím jak naše AOS oživit a změnit systém seriálů, které jezdíme. Hlavní cílem změn by mělo být to, abychom k našim soutěžím přilákaly více posádek, to bychom měli mít na paměti především. V komisi jsme situaci probírali a nemáme úplně jednotný názor, takže bychom chtěli předložit návrh na organizaci seriálů v roce 2019 ve 2 variantách. Od vás bychom chtěli, abyste se vyjádřili, kterou variantu upřednostňujete. Termín nejpozději do 20. ledna 2019, abychom se mohli včas rozhodnout, kterou variantu budeme realizovat a mohli se domluvit s pořadateli. V oblasti financí se budeme pohybovat na obdobné úrovni jako letos, i když to záleží také na tom kolik soutěží se pojede a které seriály se budou při jednotlivých soutěžích kombinovat. Budu se také snažit získat více financí z Autoklubu, ale rozpočet bývá schvalován až v průběhu roku, takže budeme vycházet z letošních financí.

ZDE SE ZAPOJTE DO HLASOVÁNÍ
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Výkonný výbor AOS   


  23.12.2018 16:29   Rozhodněme jak budou vypadat AOS v r. 2019
Po debatě na konferenci na družstvech a po dalších příspěvcích z toho vyplývajících se zamýšlíme nad tím jak naše AOS oživit a změnit systém seriálů, které jezdíme. Hlavní cílem změn by mělo být to, abychom k našim soutěžím přilákaly více posádek, to bychom měli mít na paměti především. V komisi jsme situaci probírali a nemáme úplně jednotný názor, takže bychom chtěli předložit návrh na organizaci seriálů v roce 2019 ve 2 variantách. Od vás bychom chtěli, abyste se vyjádřili, kterou variantu upřednostňujete. Termín nejpozději do 20. ledna 2019, abychom se mohli včas rozhodnout, kterou variantu budeme realizovat a mohli se domluvit s pořadateli. V oblasti financí se budeme pohybovat na obdobné úrovni jako letos, i když to záleží také na tom kolik soutěží se pojede a které seriály se budou při jednotlivých soutěžích kombinovat. Budu se také snažit získat více financí z Autoklubu, ale rozpočet bývá schvalován až v průběhu roku, takže budeme vycházet z letošních financí.

ZDE SE ZAPOJTE DO HLASOVÁNÍ
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: Výkonný výbor AOS