začínáme s AOS      řády aos      uzavřená diskuze      přihlášky - propozice      výpočetní program      archiv výsledků      archiv jednotlivců      fotogalerie      videogalerie      radary      dopisovatelé      kontakty 
   ARCHÍV:
.
         2023
.
         2022
.
         2021
.
         2020
.
         2019
.
         2018
.
         2017
.
         2016
.
         2015
.
         2014
.
         2013
.
         2012
.
         2011

  24.01.2022 12:45   Podřipská zabíjačka - písemný rozbor druhé etapy

Z ČK2 odbočíte vpravo a cesta do kóty 204 je přerušena vložákem a odbočujete vpravo. V další levotočivé zatáčce u stavebnin vás opět přetáhne vložák a přes SPK 48 (chybí posádkám 3, 6 a 13, ty buď nenaměřili odbočku na sever a vjeli dříve do nemapy nebo se ze souběžky s kolejemi vrátili až druhou, delší jinou cestou na jih) se opět vrátíte k odbočce u stavebnin a jedete jižně směrem ke kótě 204. Zde vás opět žlutá nepustí a kolem ČK plánujete na pětiprstu odbočení ostře vpravo. Za čerpačkou je opět žlutá, která by se mohla plnit na odbočce vlevo, ale tam je plná a tudíž výkonný povel platí až na pětiprstu, kde odjíždím rovně (to neudělala posádka 105, chybí jim 23 a živá 4). Vracím se se na stejné místo přes 23 (nemá posádka 103, nejspíš přehlídli v Hoštce na náměstí žlutou, která je přetáhla kousek na sever) a živou, konečně mám zajetou kótu 204, beru SPK 7 z kopce dolů a odjíždím přes R (nemá posádka 4 ?!?! kurňa chlapi, kudy jste jeli?).
Plánuji cestu do 226, nakonec mi průjezd Svařenicemi stejně vyřeší vložáky a musím jet přes SPK 22. V obci Drahobuz, těsně před kótou 226 je vpravo pytlík a ještě před výjezdem z něho beru 30. Na sloupu, kde byla červená SPK 30 je DZ Hlavní silnice s tvarem hlavní vpravo, odbočuji tedy na pytlík a beru 30 ještě jednou (nemá 6, 104 a 105). Z kóty 226 plním výjezd, na trojúhelník s SPK47 vůbec nemusím (navíc 4, 10, 13 a 56) a přede mnou opět žlutá, která mě přetáhne přes šipku v mapě a vyhýbám se SPK 13 (má posádka 11, 103 a 105).
Mapově odjíždím na mapový tvar, na nařízený výjezd mě nepustí vložák, píšu 26, otáčím se na pytlíku vlevo, splním výjezd a 26 píšu znovu (chybí posádce 11, 104, 105 a 121).
Reálně jedu na začátek obce Velký Hubenov, těsně před obcí Julčín se nenechám stáhnout levou zatáčkou a jedu si pro otočnou SPK92, která je za areálem bioplynové stanice (nemá 103 a 105). V Hubenově jedu reál a po odjetí kříže dělám první pravou ještě před hlavní silnicí, druhou odbočením na hlavní vpravo (kdo přehlédl první odbočku, dělal kvůli vložáku pravou až za hospodou a psal SPK 40 ještě jednou – posádky 3 a 121). Projedu kolem SPK40 a číhá na mě žlutá, která mě přetáhne na nemapovou komunikaci, kde píšu SPK 24 (nemá st. č. 3).
Mapově odjíždím na začátek SM do obce Střížovice, projíždím ji přes SPK 8 (mají všichni), naměřím vzdálenost a všimnu si opuštění SM ostrým úhlem vpravo. Tam se dotknu mapy a kratší cestou, což je ostře vpravo přes SPK 29 (nemá 11, 103 a 105, ti jeli delší cestou po souběžce do kóty 354 znovu přes SPK 8), se dostanu na mapu.
Průjezd body (není určeno pořadí) v obci Snědovice proběhl celkem hladce, jen posádky 13 a 105 projely minimálně dvakrát bodem 33 a posádka 104 zapsala namísto SPK 38 neexistující SPK 33.
Do kóty 371 jste jeli chvilku za obcí Křešov mimo mapu (přijímám nevyřčenou výtku, že mapa měla být označena jako KOPIE) a přichází masakr této etapy nebo také první místo hitparády a tou je obec Radouň. Před kótou 371 je umístěno návěští, avšak většina z vás přehlédla místo plnění výkonného povelu. Vlevo byla odbočka na parkoviště a docela velké parkoviště u obchodu a dětského hřiště. Na této odbočce jste splnili vložák, splnili průjezd kótou 371 a odjížděli bez průjezdky do 444. Zde odjely čistě pouze shellácké posádky 104, 105 a 121).
Již tradiční trojúhelníček s přetahovačkou před Štětím mají všichni, příjezd do kóty 447 z tvaru plánuji na kříži rovně a příjezd od SZ. To neudělám, protože hned za křížem je žluté návěští a za ním první odbočka vpravo se zákazem vjezdu, a tudíž nemohu odbočit na další odbočce doleva ke kótě 447 a kvůli vložákům mohu se vrátit až přes SPK 53 (nemá 56).
Do kóty 449 plánuji cestu po severním „obchvatu“ přes SPK 25 na kruháč a z něj výjezdem na sever na most. To nejde, je to jednosměrka, píši SPK 57. Nahoru na most od jihu nevyskočím, na nájezd od severu mě nepustí vložák, přetáhne mě přes odbočku. Jedu se otočit přes SPK 15 (nemá 3, 4, 104 a 105) a plánuji najet na most. Opět vložák, plánuji odjet přes kruháč a nee, žlutá mě táhne jižním směrem. Naměřím, že kratší je to vrátit se souběžkou přes město (i kdyby ne, na pytel ve městě mě nepustí žlutá) a od jihu přijíždím na kruháč, kde už zase nemohu na most, beru podruhé SPK 57 (nemají 3, 4, 104 a 105) a už mám vložáky splněné a mohu na most.
Z kóty 449 do 450 jedu reálně, vymazaná komunikace v obci Hněvice mě nezajímá, SPK 21 píšu (chybí posádce 104 a 105).
Nyní přichází nejtěžší část mého reportu. Na SM1 není vyznačen směr průjezdu, moje chyba, za kterou se moc omlouvám. Šipka měla být od kóty 472, plánovaný průjezd byl následující: před kótou 472 vás čapne žlutá a musíte do ní znovu. Přes trojúhelníček hned za křížem to nejde kvůli zákazu, další kříž vás nepustí vložák, teprve až ta odbočka s přetahovačkou vás přes SPK 32 pustí na začátek SM1. Na odjetí zobáčku konce SM vás nepustí vložák, jedete se přes SPK 17 opytlit a přes SPK 11 se vrátíte na odjetí zbytku SM1. Projetý vložák vás přes SPK 17 pouští do ČK. Tak to byl plán, v cíli jsme se s HR domluvili, že tuto část hodnocení úplně vynecháme a ve vzoráku zůstala jen SPK.
A teď dilema číslo 2. Našli jsme ve vyhodnocovacím programu chybičku. Není ve vyhodnocení, je v postupu zápisů. Zdeněk zadal samostatně výsledky JZ a ZS, avšak když začal zadávat výkazy 1. etapy, tak se mu již zadané údaje vymazaly. Dopsal je znovu a při zadávání druhé etapy došlo k tomu samému. Takže vlastně třikrát zadával zručku a tím mohlo dojít k některým nesrovnalostem při zápisu výkazů. Zkrátka se stalo, že se posádkám přenesly některé chybějící SPK, které kvůli zrušenému závěru chybět neměly. Sypu si popel, to je ta moje šipka ☹ Na webu najdete opravené výsledky, podstatnou změnu hledejte u posádky 13, které se moc omlouváme.
Děkujeme za účast na nultém ročníku. Vyhrožoval jsem mastnými hubami, ale sami jste viděli, jak jsme skončili. Jsme s provozovatelem areálu domluveni, že se příští rok polepší, nicméně tlačenky, pokud budete chtít čerstvé, nestihnout vytuhnout ani příští rok.

Víťa Hrzán

..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: matonni   
  20.01.2022 22:30   Podřipská zabíjačka - písemná rozprava
..........................................................................................................................................................................
Písemná rozprava byla rozeslána účastníkům na email uvedený v přihlášce, zde jen pro pořádek a pro ty, kteří nečtou emaily.
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: matonni   
  19.01.2022 08:20   Podřipská zabíjačka - malá programová změna
..........................................................................................................................................................................
Ti z vás, kdož jste se těšili na večerní vystoupení harmonikáře, budou zklamáni. Doufám, že jako náplast na způsobenou psychickou újmu přijmete vystoupení malé kapely, která začne hrát ve 20:00.
..........................................................................................................................................................................
autor příspěvku: matonni